Kvalitetssikring

Chanson er den eneste produsenten av vannioniserere i verden som har det samme navnet på fabrikken som på alle sine produkter. Mange gjemmer seg bak ulike navn ved å opprette søsterselskaper, slik at det blir vanskelig å finne ut hvem som er ansvarlig hvis noe går galt. Dette kan være for eksempel at de ikke benytter seg av trygge materialer av god kvalitet. Vi i Chanson ønsker først og fremst å tilby et trygt produkt. Det blir foretatt pålagte inspeksjoner og kvalitetssikringer i hvert eneste ledd i vedikjeden. Dette er noe vi er stolte av!

Det er kun to forskjellige vannioniseringsprodusenter på verdensmarkedet. En fabrikant (manufactorer) - som selv produserer mesteparten av delene til maskinen, og en samlefabrikk (parts assembler) som får andre til å produsere alle delene for dem.

Chanson produserer opptil 70% av delene til maskinene selv. Dette gjør kvalitetssikring av produktene tryggere og enklere.

En vannioniserer som kommer fra en fabrikant betyr først og fremst at de opererer på et offisielt anlegg, med en adresse og en lokasjon hvor alle kan lete opp og finne ut hvor ligger. Vi er veldig stolte av å være den eneste produsenten av ioniseringsmaskiner i verden som har det samme navnet på produktet i Norge, Danmark, Italia, Japan, Kina, Korea, USA, Storbritannia, Canada, New Zealand og Australia for å nevne noen, som på hovedfabrikken i Taiwan. Så hvis du drar til hovedfabrikken i Taiwan så vil det også stå med engelsk skrift Chanson Water.

Når man skal velge et produkt (spesielt et helseprodukt) så er det viktig å finne ut av hvor motivasjonen til produsentene er når det gjelder fortjeneste.

Chanson har vært ledende innen vannrenseindustrien i 35 år og investerer fortsatt tungt i sin forsknings- og utviklingsavdeling. Dette viser at de har tenkt å være her også i lang til fremover. Hovedkonkurrenten til Chanson bruker 99% av sin kapasitet til å produsere helt andre produkter. Det er altså ikke vannioniserere som er deres kjernevirksomhet. Hvis det skulle skje at en kunde ble dårlig og det oppsto et søksmål, så kan bedriften enkelt bare legge ned ioniseringsavdelingen uten å merke den store forskjellen. Vi i Chanson har ikke råd til å at en eneste kunde blir syk. Hele fremtiden til selskapet vårt hviler i hendene til våre kunders helse.

Vi er også den eneste produsenten av ioniseringsmaskiner som også produserer vannfiltre. Dette viser at vi tar ansvar og fokuserer mer på filtrering og rensing av vann før det går inn i maskinen enn våre konkurrenter.

Trygghet og service er vår prioritet nummer 1!