Teknologien

En vannioniserer er et vannbehandler som separerer vannet i to og ut kommer det to typer vann. Et basisk/alkalisk (pH over 7) og et surt (pH under 7) vann. Denne prosessen kalles en elektrolyse. Vannionisereren kobles enten til vannkranen ved hjelp av en diverter eller til kaldtvannsrøret under vasken.

1. STEG: FILTRERING

Det første som skjer når vannet  kommer inn i vannionisereren er filtrering av forurensninger, partikler, klor, lukt, smak etc. som er tilstede i drikkevannet.

2. STEG: ELEKTROLYSE

Etter filtreringen går det rene vannet gjennom et elektrolysekammer som består av negativt og positivt ladede platinumbelagt titan elektroder/plater. Disse platene ioniserer de oppløselige mineralene i vannet. Postivt ladede ioner samles på de negative platene for å skape basisk vann, også kalt "redusert vann", mens negativt ladede ioner samles på de positive platene for å skape surt vann, også kalt "oksidert vann".

  • BASISK VANN er det vannet vi drikker og lager mat med. Det inneholder  en høyere konsentrasjon av basiske mineraler som blandt annet kalsium, kalium og magnesium enn kildevannet.
  • SURT VANN er det vannet vi bruker til utvendig bruk som rensing og desinfisering av hud og overflater i hjemmet.

Hvordan påvirker ioniseringen molekylstrukturen i vannet?

Vannet som kommer inn i elektrolysekammeret utsettes for en svak elektrisk strøm som forårsaker at vannmolekylene (H2O) deles i to ioner: Et negativt ladet hydroksyl ion (OH-) og et positivt ladet hydrogen ion (H+). 

Ved utgangen av elektorlysekammeret er vannet separert til to vannstråler:

  • Den basiske strålen inneholder en større andel hydroksyl ioner (OH-) som fungerer som en kraftig antioksidant siden disse ionene har ekstra elekroner som lett kan doneres til cellene i kroppen. Antioksidanter reduserer oksidasjonen (nedbrytigen) forårsaket av frie radikaler i kroppen din.
  • Den sure strålen inneholder en større andel hydrogen ioner (H+) som fungerer som et kraftig oksidasjonsmiddel eller desinfeksjonsmiddel, og er i stand til å drepe bakterier og andre patogener ved kontakt (ved lave pH verdier).